Ons Certificaat:

Vandaag de dag is "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" de hotste lip over de hele wereld. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1997 heeft Hunter de verantwoordelijkheid voor mens en milieu een zeer belangrijke rol gespeeld, wat altijd een grote zorg was voor de oprichter van ons bedrijf. bedrijf.

Onze verantwoordelijkheid tegenover werknemers

Zorg voor banen/levenslang leren/gezin en carrière/gezond en fit tot aan je pensioen.Bij Hunter hechten we veel waarde aan mensen.onze medewerkers maken ons tot een sterk bedrijf.We behandelen elkaar respectvol, waarderend.en geduld. Onze uitgesproken klantgerichtheid en de groei van ons bedrijf zijn alleen op deze basis mogelijk.

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Boeken doneren aan verschillende scholen / meer aandacht besteden aan armoedebestrijding / kinderen actief ondersteunen op school

BSCI 2021 VERSIE

BSCI-01
onze certificaten